Informatii / Legislativ

Despre Certificat Energetic

In Lega nr. 159 din 15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, emisa de catre Parlament si publicata in: Monitorul Oficial nr. 283 din 20 mai 2013.

ART.I , PCT. 17. Dupa articolul 13 se introduc trei noi articole, articolele 13^1 - 13^3, cu urmatorul cuprins:

"Art. 13^1.
(1) Pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/ proprietarul/ administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/ unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/ inchirieze, dupa caz.
(2) La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul are obligatia de a transmite certificatul, in original, noului proprietar.
(3) La data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul are obligatia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va ramane in posesia proprietarului.
(4) Contractele de vanzare-cumparare incheiate fara respectarea prevederilor alin. (1) sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
Art. 13^2.
(1) Pentru cladirile care se construiesc, certificatul se elaboreaza prin grija investitorului/ proprietarului/ administratorului, este prezentat de catre acesta, in original, comisiei intrunite in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, se anexeaza, in copie, la procesul-verbal de receptie si constituie parte componenta a cartii tehnice a constructiei.
(2) Procesul-verbal incheiat cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor si neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 13 si 13^1, in cazul cladirilor care se vand inainte de efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul/ proprietarul/ administratorul pune la dispozitia cumparatorului date/ informatii in vederea evaluarii performantei energetice a cladirii/ unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca la receptia la terminarea lucrarilor sa se aplice prevederile alin. (1).
Art. 13^3. - In scopul informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, investitorul/ proprietarul/ administratorul cladirii/ unitatii de cladire prevazute la art. 7 alin. (1) va preciza in anunturile de vanzare sau inchiriere a acestora informatii din certificat cu privire la indicatorii de performanta prevazuti la art. 5."


Cat este valabil un Certificat de Performanta Energetica?
Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia.

Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor - clic pentru detalii

ORDIN privind inventarierea cladirilor incalzite si/sau racite, detinute si ocupate de administratia publica centrala, si punerea inventarului la dispozitia publicului, precum si constituirea unor banci de date specifice privind eficienta energetica (publicat: 13-12-2013)

ORDIN pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013 (publicat: 21-10-2013)

LEGE nr. 372/2005 REPUBLICATA privind performanta energetica a cladirilor (publicat: 18-10-2013)

LEGE nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor (publicat: 23-05-2013)

LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor cu documentele subsecvente (publicat: 22-06-2010)

ORDIN nr. 691/08.10.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor (publicat: 04-11-2010)

ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor

Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor

Anexa nr. 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele masuri financiar-bugetare (publicat: 04-11-2010)

ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor (publicat: 13-08-2010)

BUILD UP Skills România: Platforma si foaia de parcurs pentru calificarea fortei de munca necesare în domeniul eficientei energetice si utilizarii surselor de energie regenerabile în cladiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020 (ROBUST) (publicat: 25-10-2012)

Programul pilot de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public, cu functiunea de asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale

HOTARÂREA nr. 1868/2005 privind aprobarea si finantarea Programului-pilot de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public, cu functiunea de asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale (publicat: 11-06-2012)

HOTARÂREA nr. 765/2010 privind aprobarea si finantarea Programului-pilot de reabilitare termica a unor cladiri, proprietate publica, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor publice locale (publicat: 11-06-2012)

Raport  privind stadiul derularii Programului-pilot finantat din Fondul Elvetian de Contrapartida si cofinantat din venituri proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si bugetele administratiei publice locale la 31.12.2011 (publicat: 11-06-2012)


Sursa: MDTR


Informare: obligativitatea certificatului energetic - clic pentru detalii
   Obligativitatea certificatului energetic a fost introdusa prin Legea 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor. Actul normativ a fost publicat in 20 mai in Monitorul Oficial si va intra in vigoare vineri, 19 iulie.
   Potrivit noilor reguli, proprietarul sau administratorul unei cladiri sau unitati de cladire (apartament) va fi obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, anterior perfectarii contractului, o copie a certificatului energetic, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii.
   Totodata, in anunturile de vanzare sau inchiriere, proprietarul ori administratorul cladirii sau apartamentului va da si informatii din certificatul energetic.
   La incheierea contractului de vanzare-cumparare, proprietarul este obligat sa ii dea cumparatorului certificatul energetic in original. Contractele de vanzare-cumparare sau inchiriere incheiate in lipsa certificatului energetic sunt supuse nulitatii relative si pot fi atacate in justitie de catre partiile care au incheiat documentul sau de catre terti.
   De asemenea, la data inregistrarii contractului de vanzare-cumparare, respectiv de inchiriere, proprietarul este obligat sa depuna la organul fiscal competent o copie a certificatului energetic.
Cladirile care trebuie sa aiba certificat energetic
   Certificatul de performanta energetica este intocmit pentru cladirile care se construiesc, se vand, se inchiriaza sau sunt supuse renovarilor majore.
   Documentul este necesar pentru locuinte unifamiliale, blocuri de locuinte, birouri, cladiri ale institutiilor de invatamant, spitale, hoteluri si restaurante, sali de sport, cladiri pentru servicii de comert sau alte tipuri de cladiri consumatoare de energie, cladirile aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice.
   Certificatul nu este necesar pentru cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, deoarece acestora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior.
   De asemenea, documentul nu este necesar pentru cladiri folosite ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios, pentru cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la doi ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie, pentru cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de patru luni pe an, pentru cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 de metri patrati.
   In certificatul de performanta energetica a cladirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei cladiri sau al unei unitati de cladire.
   Performanta energetica a cladirii se exprima printr-o nota, de la 1 la 100, care este cu atat mai mare cu cat cladirea are o eficienta energetica mai ridicata.
   Totodata, performanta energetica se exprima prin incadrarea intr-una din cele sapte clase, de la clasa A caracterizata prin consumul cel mai scazut de energie, respectiv un consum de pana la 125 de kWh/mp/an, pana la clasa G corespunzatoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 kWh/mp/an.
   Certificatul de eficienta energetica este valabil 10 ani de la data eliberarii, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea sau unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora, care modifica consumurile energetice ale acesteia.
   Noua lege impune si obligativitatea afisarii certificatelor la cladirile aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice ori a institutiilor care presteaza servicii publice, cu o suprafata utila de peste 500 de metri patrati. Incepand din 9 iulie 2015, obligativitatea se va aplica si cladirilor de acest tip cu o suprafata utila de peste 250 de metri patrati.
   Totodata, noua lege impune obligativitatea analizarii introducerii sistemelor alternative de energie din surse regenerabile, atat la construirea cladirilor noi, cat si in cazul renovarii majore a cladirilor existente.
   Investitorii si proiectantii vor trebui sa ia toate masurile ca, incepand din 31 decembrie 2020, cladirile noi sa aiba consum de energie aproape egal cu zero.
Pasii pe care trebuie sa ii urmeze proprietarul unei cladiri pentru obtinerea unui certificat de performanta energetica
   Certificatul de performanta energetica se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului, proprietarului sau administratorului cladirii ori unitatii de cladire.
   Auditorul energetic are dreptul, in baza atestatului de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, sa realizeze auditul energetic pentru cladiri sau unitati de cladire, sa intocmeasca certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic. Acesta isi poate desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unei persoane juridice.
   Pana la data de 8 iulie 2013 au fost atestati 1.387 de auditori energetici, potrivit site-ului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Cei mai multi auditori energetici au fost atestati in Bucuresti (403) si judetele Timis (128), Iasi (65), Cluj (56), Constanta (57), Brasov (53), Dolj si Bihor (cate 40).
   In judetul Alba au fost atestati, pana in 8 iulie, 15 auditori energetici, in Arad - 39, Arges - 23, Bacau - 23, Bistrita-Nasaud - 11, Botosani - opt, Braila - 22, Buzau - cinci, Calarasi - sase, Caras-Severin - 16, Covasna - opt, Dambovita - zece, Galati - 35, Giurgiu - sase, Gorj - 24, Harghita - sapte, Hunedoara - 33, Ialomita - trei, Ilfov - 12, Maramures - 15, Mehedinti - 13, Mures - 22, Neamt - 22, Olt - 11, Prahova - 39, Salaj - sase, Satu Mare - 19, Sibiu - 21, Suceava - 27, Teleorman - noua, Tulcea - cinci, Valcea - 13, Vaslui - noua si in Vrancea - opt.
   Solicitantul trebuie sa se adreseze unui auditor energetic atestat si sa incheie un contract de prestari servicii cu acesta.
Proprietarul sau administratorul trebuie sa detina si sa puna la dispozitia auditorului energetic planurile cladirii sau apartamentului, din Fisa de cadastru OCPI sau din contractul de vanzare-cumparare, precum si informatii legate de istoricul cladirii, inclusiv modificari de spatiu, de functiune si reparatiile.
   Auditorul energetic va trebui sa stranga la dosar urmatoarele documente: planul general de incadrare in zona al imobilului (scara 1:2000), cu precizarea punctelor cardinale; planuri de arhitectura - fatade si sectiuni pentru subsol, parter, etajul curent, ultimul etaj, terasa; planuri cu sectiuni longitudinale si transversale; planuri pentru instalatiile de incalzire si apa calda de consum; releveu apartament (scara 1:100); detalii constructive pentru pereti, planseu peste subsol, planseul de sub mansarda sau terasa; fisa tehnica pentru centrala termica, calorifere si tamplaria termoizolanta, daca acestea au inlocuit recent dotarile originale ale imobilului; facturi de apa calda, apa rece, energie termica sau de combustibil pentru centrala termica a cladirii.
   Raluca Alexandra Cazanescu, membru fondator al Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania (AAECR), spune ca intocmirea unui certificat de performanta energetica pentru un apartament dureaza minim trei zile, dar pentru o casa poate dura mai mult, impunandu-se evaluari suplimentare.
   In functie de ce documente poate proprietarul sa puna la dispozitia auditorului, durata de realizare poate fi mai mare sau mica si se poate negocia si tariful. Daca proprietarul nu are toate documentele, auditorul poate completa dosarul contra cost.
   Tariful se calculeaza dupa o formula ce include un cost unitar pentru pregatirea lucrarii si documentare, tariful unitar al lucrarii (euro/ metru patrat), aria desfasurata construita a cladirii si cinci coeficienti - de locatie, de documentatie, de complexitate, de instrumentare si de refolosire, potrivit AAECR.
   Conform Organizatiei Profesionale a Specialistilor in Energetica Cladirilor, apartamentele cu consumuri energetice mai scazute vor fi mai cautate datorita costurilor la intretinere mai mici. In cazul in care cererea pentru apartamentele cu consumuri energetice mai scazute este mai ridicata, ar putea sa fie inregistrata o crestere usoara a chiriilor acestui tip de apartamente, dar si o scadere a nivelului chiriilor la apartamentele cu consumuri energetice mai ridicate, care ar trebui sa compenseze astfel cheltuielile suplimentare.
   Elaborarea certificatului presupune evaluarea performantei energetice a cladirii in conditii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului constructiei si instalatii aferente (incalzire, preparare sau furnizare a apei calde de consum, ventilare si climatizare, iluminat artificial); incadrarea in clase de performanta energetica si de mediu a cladirii; notarea din punct de vedere energetic a cladirii; intocmirea Certificatului de Performanta Energetica si inserarea recomandarilor referitoare la modalitatile de crestere a eficientei in utilizarea energiei.
Controlul certificatelor de performanta energetica
   Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC) va controla certificatele de performanta energetica, rapoartele de audit energetic si cele de inspectie a sistemului de incalzire sau climatizare.
   Inspectorii vor verifica afisarea certificatului la cladirile aflate in proprietatea sau administrarea autoritatilor publice, precum si la cladirile institutiilor care presteaza servicii publice. De asemenea, inspectorii vor verifica, prin sondaj, certificatele si a rapoartele de audit energetic, precum si rapoartele de inspectie a sistemelor de incalzire si climatizare.
   Obligativitatea certificatului energetic trebuia sa intre in vigoare inca de la inceputul anului 2010, dar a fost amanata de mai multe ori, dupa ce notarii au sustinut ca masura va majora pretul caselor vechi cu 5 - 10 la suta si va bloca tranzactiile, iar Guvernul a apreciat ca procedurile de aplicare a noului sistem nu sunt suficient de clare si ca numarul de auditori energetici este insuficient.
   Noile prevederi privind performanta energetica a cladirilor au fost aprobate de Guvern in 18 aprilie, fiind astfel transpuse in legislatia nationala modificarile si completarile aduse de Directiva 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor.

Sursa: MEDIAFAX.RO

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu